Stajyerlik sigortasıyla doğum borçlanması

Stajyerlik sigortasıyla doğum borçlanması SGK tarafından yayınlanan son doğum borçlanması genelgesinin getirdiği en önemli yenilik Stajyerlik sigortasıyla doğum borçlanması nedir?Tahsin Sınav yanıtlıyor

SGK tarafından yayınlanan son doğum borçlanması genelgesinin getirdiği en önemli yenilik, stajyerlik sigortası başlangıcının doğum borçlanması için sigortalılık olarak değerlendirilmesidir. Önceki hizmet borçlanması genelgesinde bu yaklaşım yer almamıştı. Artık şimdi stajyerlik sigortası bulunan bayanlarına doğum borçlanması kapısı açılmış bulunmaktadır. Şimdi bu makul adımı kısaca anlatacağım.

Stajyerlik sigortamla doğum borçlanması yapıp emekli olabilir miyim?
S. ALTIN: Tahsin Bey, 17.10.1973 doğumluyum. Stajyerlik sigorta başlangıç tarihim, 02.10.1989. Sigortalı çalışmaya 18.10.1996 yılında başladım. 1996'da 68 gün, 1997'de 32 gün, 1998'de 216 gün, 2000'de 189 gün, 2001'de 53 gün, 2002'de 150 gün, 2003'te 150 gün, 2007'de 156 gün, 2008'de 217 gün, toplam 1231 günüm var. 1'inci çocuğumu 23.02.1994 yılında, 2'nci çocuğumu 13.08.1999 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması, yapabilir miyim? Ne kadar borçlanma bedeli ödemeliyim, bunu peşin mi veya taksitle mi ödemeliyim, doğum borçlanması, yaparsam ne zaman emekli olabilirim?
C: Genelgeye göre, Borçlanma başvurusunda sigortalının 4/a sigortalısı olarak tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli olacaktır. Şöyle ki;
3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamındaki çıraklar ve işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler de, bu staj ve çıraklık döneminde sigortalı oluyorlar. Ancak bunlar hakkında çıraklık devresi sayılan süre için, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortalarının uygulanması gerekmektedir. Çıraklar hakkında, analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları uygulanmamaktadır. Yani normal şartlarda, çıraklık veya staj döneminde emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmediği için, çıraklık veya staj dönemindeki sigorta başlangıç tarihleri emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır.
Bu nedenle Çıraklık Eğitim Merkezi, Ticaret Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi gibi meslek liselerinde öğrencilik döneminde staj (işletmelerde beceri eğitimi) yapanların, staj sigortası ile normal sigortalı oldukları tarih arasındaki sürede yaptıkları doğumlarda önemli bir avantaj bulunuyor. Yani, önce staj sigortasını başlatıp, normal sigortalı olmadan önce doğum yapanlar, bu aradaki doğum süresini borçlanabilecek ve bu şekilde borçlanma yapılması halinde, sigortalı başlangıç tarihi de geriye gidecektir.
Örneğin bir bayan, 1986 yılında Endüstri Meslek Lisesi öğrencisiyken yaptığı staj sırasında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden sigortalı girişi yapıldıktan sonra, ilk defa 05.05.1992 tarihinde SSK'lı olsa ve 1988 ile 1990 yıllarında iki doğum yapmış olsa, doğum borçlanmasıyla önemli bir avantaja sahip olabiliyor. Doğum borçlanması yapmaması halinde, meslek lisesinde staj dönemindeki sigorta başlangıcı dikkate alınmayacaktı. Ancak meslek lisesinde staj dönemindeki sigortalılığı ile normal sigortalılığı arasında yapmış olduğu 2 doğumu borçlandığında sigorta başlangıç tarihi 4 yıl geriye gidecektir. Yani doğum borçlanması, 4 yıl erken emeklilik hakkı vermektedir.
Okuyucumun sorusunun cevabına gelince, 17.10.1973 doğumlu ve stajyerlik sigorta başlangıç tarihi, 02.10.1989 olan okuyucum, 18 yaşını 17.10.1991 tarihinde doldurmuş ve ilk doğumunu 18.10.1996 olan sigortalılık tarihi öncesinde 23.02.1994 tarihinde yapmıştır. Eğer ilk doğumu için tam iki (2) yıllık doğum borçlanması yaparsa, 18.10.1996 olan sigortalılık başlangıç tarihi, 2 yıl öne, yani 18.10.1994 tarihine çekilmiş; ayrıca prim ödeme gün sayı da 720 gün artmış olacaktır. 1996'da 68 gün, 1997'de 32 gün, 1998'de 216 gün, 2000'de 189 gün, 2001'de 53 gün, 2002'de 150 gün, 2003'te 150 gün, 2007'de 156 gün, 2008'de 217 gün, yani toplam 1231 günü de ödenmiş olduğuna göre; 2'nci çocuğunun 13.08.1999 yılındaki doğumu hakkında da 2 yıllık doğum borçlanması yaparsa, prim ödeme günü de 720 gün daha artmış olacaktır. Böylece 4 yıllık doğum borçlanmasından 1440 gün elde ederek, sigortalı olarak ödediği 1231 günü de eklediğimizde toplam 2671 güne ulaşılmış olacaktır. Bu durumda kısmî yaşlılık aylığıyla emeklilik için, en az 3600 prim ödeme gününe ulaşılabilmesi gerekiyor. Bunun için 929 gün (2 yıl 7 ay) daha eksik olan prim ödeme gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. Bu süre, 3,5 yıl, yani 1261 günden az olduğu için isteğe bağlı sigortalılık yoluyla tamamlanabilir. Bayanların kısmî yaşlılık aylığı ile emekliliği için, üç temel şartın birlikte gerçekleşmesi, yani 15 yıllık sigortalılık süresinin, 3600 prim ödeme günün ve 50 yaşın birlikte tamamlanması, 17.10.2023 tarihinde gerçekleşecek olması nedeniyle, bayan okuyucum, 58 yaşında SGK'ndan emekliliğini isteyebilecektir.
Öğretmenliğimden istifam sonrasındaki doğumlarımı borçlanabilir miyim?
Güler ÖĞREDEN: Tahsin Bey, 1949 doğumluyum. İlk olarak 1971 yılında MEB bünyesinde Emekli Sandığı'na bağlı öğretmen olarak göreve başladım. Öğretmenlik görevimden 11.11.1980 yılında istifa edip ayrıldım. 31.05.1981 yılında ilk çocuğum, 02.12.1986 yılında ikinci çocuğu dünyaya geldi. Halen yaşıyorlar. 06.12.2007 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen işe devam ediyorum. Çocuklarım için doğum borçlanması yapıp, yaşım nedeniyle, ne zaman emekli olabilirim?
C: Okuyucum, Emekli Sandığı iştirakçisi (yeni kavramla 4/c sigortalısı) olduğu öğretmenliği sonrasında yaptığı iki doğumunu da sigortalılığı öncesinde (4/a sigortalılığı öncesinde) yapmış olduğundan, söz konusu iki doğumunu da borçlanamayacaktır.
Bayanların kısmî yaşlılık aylığı ile emekliliği için, üç temel şartın birlikte gerçekleşmesi, yani 15 yıllık sigortalılık süresinin, 3600 prim ödeme günün ve 50 yaşın birlikte tamamlanması gerekmektedir. Bayan okuyucumun Emekli Sandığı iştirakçiliği 1971 yılında gerçekleştiğinden, sigortalılık başlangıcı, .../..../1971 tarihi olduğundan, 15 yıllık sigortalılık süresini, 50 yaşını tamamlamış olduğu hesaplanmıştır. Ancak 9 yıllık öğretmenliği ile sigortalı olarak ödemiş olduğu prim günleri toplamı, 3600 prim ödeme gününe ulaşmalı ve 06.12.2007 tarihinde başlayan işçiliğinden 4/a sigortalılığının en az 3,5 yılı, yani 1260 günü geçmesi de gerekmektedir. 4/a sigortalısı olarak emekliliği için, sosyal sigorta prim ödeme gün sayısı, 1260 güne -06.06.2011 tarihinde- ulaştığında, 3600 prim ödeme gün sayısı da dolmuş olacaktır. 06.06.2011 tarihinde gerçekleşecek olması nedeniyle, bayan okuyucum, 58 yaşında SGK'ndan emekliliğini isteyebilecektir
Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
Ahmet DÖNMEZ: Tahsin Bey, doğum tarihim, 01.11.1962. İlk sigortam, 13.11.1986 tarihinde ve toplam prim ödemem, 5171 gündür. Emekli olma yaşım, SGK'nın sitesinde 49 yaş gözükmektedir. Askerliğimi 10.03.1982 - 11.11.1983 tarihleri arasında 20 ay yaptım. Eğer askerliğimi ödersem, erken emekli olabilir miyim ve tamamını borçlanmam mı gerekir?
C: Okuyucum, askerliğini sigortalılık tarihi öncesinde yaptığı için, en az 1 yıl 6 aylık askerlik borçlanması yapıp hemen ödeyerek, sigortalılık başlangıcını 13.05.1985 tarihine çekecek ve bu sayede emeklilik yaşını 1 yaş indirerek 48 yaşına çekmiş olacak; 25 yıllık sigortalılık süresini, 48 yaşını, 5225 prim ödeme gününü (borçlanmayla 5710 gününü) doldurarak SGK'ndan emekliliğini 48 yaşını dolduracağı 01.11.2010 tarihinde isteyebilecektir.
Çakışan sigortalılıkta yeni bir çözüm bulabilir miyim?
Selçuk ÇİLİNGİR: Konu başlığında bahsi geçen yazınızı okudum ve benim durumumla ilgili hususlar dikkatimi çekti. Müsaadenizle durumum hakkında bilgi verip, nasıl bir yol izlemem gerektiği bilgisini sizden rica ediyorum. Bir firmada SSK'lı olarak çalışırken 2007 Temmuz ayında kardeşimle birlikte bir Ltd. Şti. kurduk, ben aynı firmada çalışmaya devam ettim. 31.10.2008 tarihinde çalıştığım firmadan ayrıldım ve başka bir firmada çalışmaya başladım. Firma, işe girişimi 20.11.2008 tarihinde yapmış ve SSK primlerimi yatırıyor, buna göre aradaki boşluk dolayısıyla ben Bağ-kurlu muyum? Eğer öyle ise bu durumu nasıl düzeltebilirim? İnternette baktığımda, Bağ-kur kaydım, gözükmüyor.
C: Okuyucumun 4/a sigortalılığı, 31.10.2008 - 20.11.2008 tarihleri arasındaki boşluk nedeniyle sona ermiş ve 01.11.2008 tarihinde 4/b sigortalılığı başlamıştır. Bu nedenle 20.11.2008 tarihinden sonrası 4/a sigortalılığının prim ödemeleri, eğer ara vermeden 4/a sigortalılığının devam ettiği kanıtlanır ve gerekli bildirimler (halen çalışılan işyeri işverenliğince İPC ödenmesi göze alınarak önceki işyerinden işten ayrılışı izleyen ertesi gün işe giriş yapılır ve yine cezalı Ek APHB verilir primleri vb ödenirse) yapılarak bu sigortalılık statüsü sürdürülebilir. Bu yapılamazsa, 01.11.2008 tarihinde başlamış olan 4/b sigortalılığının primlerinin ödenmesi ve 20.11.2008 tarihi sonrası ödenen 4/a sigortalılığı primlerinin hizmet çakışması nedeniyle 4/b sigortalılığı statüsüne aktarılması gerekecektir.
Kaç yaşında emekli olabilirim?
Ayşe TAYAKİŞİ: 20.01.1967 doğumluyum. 16.06.1986 yılında sigortalılık girişim var. Sonrasında 06.09.1990 tarihine kadar boşluğum var. Bu tarihte yeniden sigortalı olarak işe başladım. 14.03.1993 ve 11.07.1994 tarihlerinde 2 doğum yaptım. Doğum borçlanması yapmam, benim emeklilik yaşımı erkene çekebilir mi? 15.12.1995 tarihinden itibaren de 657 sayılı DMK'na tabi olarak çalışmaya devam ediyorum. Devlet mamurluğuna geçerken prim ödeme gün sayısı kadar aktardıkları için bir çok kaybım oldu. Çünkü bu konuda aydınlatıcı bir cevap alabilirsem, kaç yaşında emekli olabilirim; doğum borçlanması, emeklilik yaşımı geri çekebilir mi?
C: Okuyucumun 16.06.1986 tarihindeki ve 06.09.1990 tarihindeki sigortalılık girişleri sonrasında primleri ödenmişse, 14.03.1993 ve 11.07.1994 tarihlerinde yaptığı 2 doğumu sırasında sigortalı değilse, 15.12.1995 tarihinde memurluğa giriş tarihine kadarki süreleri borçlanabilecektir. Doğum borçlanması, okuyucumun emeklilik yaşını geri çekemez; çünkü 16.06.1986 tarihindeki sigortalılık başlangıcının öncesinde staj sigortalılığı ve o dönemde yaptığı doğum yoktur. Ve yeterli sigortalılık bilgisi (prim ödeme gün sayıları vb) olmadığı için, emeklilik hesabı yapılamamıştır. Ancak 20 tam yıl (7200 prim ödeme günü) ile yaş şartını da yerine getirerek emekliliğinin mümkün olacağını söyleyebiliriz.

 

 

 


Tahsin Sınav

01 Kasım 2010 , 20:40 tarihinde yayınlandı.
Facebook'ta paylaş Twitter'ta paylaş

Yorumlar

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.