Ali Tezel

Ali Tezel 1 Ekim 2008 gününden sonra sigortalı olanlar yabancı ülkelerde çalışamazlar
27 Ekim 2010 Çarsamba, 23:40
info@localhost

1 Ekim 2008 gününden sonra sigortalı olanlar yabancı ülkelerde çalışamazlar

Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 gününden sonra sigortalı olanlar ilerde emekli olduktan sonra, yurtdışında çalışmaya başlayanlarının emekli aylığı bu olayın tespiti halinde SGK tarafından kesilir. 1 Ekim 2008 gününden sigortalı olmuş olanlar emekli olduktan sonra yabancı ülkelerde çalışabilirler, aylıklarının kesilmesi de gerekmez…

01.01.1961 doğumluyum. 2006 yılında SSK’dan 5300 gün üzerinden Türkiye’deki çalışmam, askerlik borçlanması ve isteğe bağlı prim ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanarak emekli oldum. Kesinlikle yurt dışı borçlanması yapmadım. Şimdi ben hem Türkiye’deki emekli maaşımı alıp hem de Almanya’da çalışabilir miyim veya işsizliğe bağlı sosyal yardım alabilir miyim? 2003 yılında Alman vatandaşlığını aldım. Fakat daha önce Almanya’ya iltica ettiğim için Türk vatandaşlığımı kaybetmedim. Yani çifte vatandaşım. Almanya’da çalışırsam veya sosyal yardım alırsam ne olur? Maaşımı keserler mi? Ne yapmam lazım? Lütfen bir yol gösterin. Sizi televizyonda daima seyrediyorum, arıyorum fakat ulaşamıyorum. Hüseyin Şimşek

Sayın okurum, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi” başlıklı 30 uncu maddesine göre; “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra; a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir…”  denilmektedir. Ancak, bu düzenleme 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girmiştir.

***

Eski emeklilerin durumu

Sizin gibi 1 Ekim 2008 gününden önce sigortalı olup da emekli olanların durumunu da aynı Kanun’un “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri” başlıklı Geçici Madde 1’si açıklamaktadır.

Bu maddeye göre; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilir.

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Yani, 1 Ekim 2008 gününden önce sigortalı olanların aylıklarının kesilmesi, yeniden bağlanması eski Kanunlara göre yapılacaktır. Siz de eski sigortalı-emekli olduğunuzdan, yurtdışında çalışabilirsiniz, işsizlik parası veya ikamete dayalı sosyal yardım alabilirsiniz. Bu durumlar sizin emekli aylığınızın kesilmesine sebep olmaz.